SpeedFan

SpeedFan podešavanje brzine ventilatora SpeedFan je program koji prikazuje brzine ventilatora, napone, temperature sa senzora raznih komponenti, a možete i menjati brzinu ventilatora ukoliko vaš hardver to podržava i dr. SpeedFan nudi više informacija nego BIOS vaše matične ploče. Pored osnovnog praćenja rada računara, korisnicima omogućava rešavanje problema i različita prilagođavanja. Interfejs je lepo organizovan u odeljke kroz koje se krećete preko jezičaka (kartica) u gornjem delu prozora. Podeljeni su na Readings, Clock, Info, Exotics, S.M.A.R.T. i Charts. Readings prikazuje statistiku o korišćenju procesora, brzinu okretanja ventilatora, temperature, voltaže itd. Klikom na opciju Configure otvara se prozor za detaljnu konfiguraciju programa preko kartica …

Speccy

Speccy – detaljne informacije o hardveru Besplatan program Speccy prikazuje sve komponente računara, detaljne informacije o njima i podatke o operativnom sistemu. Kada pokrenete Speecy, program automatski skenira kompjuter i veoma brzo prikaže informacije o komponentama. Interfejs programa je odlično organizovan. Sa leve strane je panel sa menijima Summary, Operating System, CPU, RAM, Motherboard, Graphics, Storage, Optical Drives, Audio, Peripherals, Network. Pod Summary su prikazani osnovni podaci o operativnom sistemu, procesoru, memoriji, matičnoj ploči, grafičkoj kartici, hard disku, optičkim uređajima i zvučnoj kartici. Operating System prikazuje podatke o verziji sistema, nadogradnjama (Updates), Windows defenderu, zaštitnom zidu (firewall), antivirusu, javi, power opcijama, aktivnim servisima, …

GPU-Z

GPU-Z system monitor za grafičke kartice GPU-Z je mali sistemski alat napravljen da pruži najvažnije informacije o vašoj grafičkoj kartici i grafičkom procesoru (GPU). Ima podršku kako za NVIDIA i ATI grafičke karte tako i za Intel grafike. GPU-Z prikazuje izveštaje koji su veoma detaljni. Kada se startuje GPU-Z otvara se jezičak Graphics Card gde se može videti: naziv grafičke kartice, naziv grafičkog procesora (GPU-a), brzina GPU-a, tehnologija izrade, broj tranzistora, verzija BIOS-a (Možete napraviti i rezervnu kopiju BIOS-a), verziju upravljačkih programa (drajvera), podrška za DirectX i Pixel Shader, tip memorije, veličinu memorije, protok, propusni opseg i brzinu memorije, overklok i dr.