Najbolji besplatni programi za skidanje. Najnovije aplikacije za Windows 10. Najpopularniji kompjuterski softver za download, tutorijali, saveti i trikovi.
 
Prečice na tastaturi za Windows 10

Prečice na tastaturi za Windows 10

Prečice na tastaturi za Windows 10

Prečice na tastaturi za Windows 10 su kombinacija dva ili više tastera kojim se izvršava komanda koja je tipična za klik mišem. Prečice na tastaturi vam štede vreme i trud kad koristite Windows 10 ili neki program. Najbolji efekti se postižu kada se desnom rukom radi mišem, a levom se koriste prečice (kod levorukih je sve obrnuto). Ima puno prečica na tastaturi za Windows 10 i nemoguće ih je sve opisati u jednom tekstu. Prikazaćemo one za koje smatramo da će vam biti najkorisnije u svakodnevnom radu.

Prečice na tastaturi za Windows 10
Prečice na tastaturi za Windows 10 :

Windows – Otvara i zatvara Start meni.

Windows + X – Otvara napredni meni (Power user’s Start Menu) koji se nalazi u levom uglu trake alata (taskbar). Ovaj meni se inače otvara desnim klikom mišem na Start dugme.

Windows + Spacebar – Promena dostupnih jezika i rasporeda tastera na tastaturi.

Windows + E – Startovanje File Explorer -a (nekada Windows Explorer).

Alt + Enter – Prikazuje svojstva (properties) selektovane datoteke u File Explorer -u.

Alt + strelica gore – izlazak iz direktorijuma u File Explorer -u.

Alt + strelica levo – idi na prethodni direktorijum u File Explorer -u.

Alt + strelica desno – idi na sledeći direktorijum u File Explorer -u.

Windows + M – Minimizovanje svih otvorenih prozora na radnoj površini.

Windows + Home – Minimizuje sve otvorene prozore sem onog kojeg aktivno koristite.

Alt + F4 – Zatvaranje aktivnog prozora.

Logo windows 10 shortcut

Windows + A – Otvara Action Center (Notifications).

Windows + I – Otvara Settings (Podešavanja).

Windows + K – Otvara panel za bežičnu konekciju.

Windows + L – Zaključava Windows 10 i uključuje “Lock screen” koji ste odabrali.

Windows + R – Uključuje Run prozor.

Windows + Print Screen – Pravi sliku ekrana i smešta je automatski u “Screenshots” direktorijum ( C: => Users => Korisničko ime => Pictures => Screenshots).

Print Screen – Pravi sliku celog ekrana koju možete zalepiti u bilo kom programu za obradu slika i fotografija.

Alt + Print Screen – Pravi sliku aktivnog programa.

Windows + +, (Windows + -) – Uvećava ili smanjuje radnu površinu (Magnifier).

Windows + Esc – Isključuje Magnifier.

Alt + Tab – Stalnim pritiskom na Tab taster dok držite stalno Alt taster krećete se kroz prozore startovanih programa. Otpustite Tab na prozoru programa koji želite da otvorite.

Ctrl + Alt + Tab – Prikazuje listu aktivnih programa čak i kad pustite tastere. Strelicama se krećete kroz otvorene prozore i pritiskom na Enter potvrđujete izabrani program.

Windows + Tab – otvara tzv. “Task view” gde možete izabrati svoju virtualnu radnu površinu (Virtual Desktop) ili neki od otvorenih prozora.

Windows + Ctrl + D – Kreiranje nove virtualne radne površine (Virtual desktop) i prebacivanje na nju.

Windows + Ctrl + F4 – Zatvaranje trenutne virtualne radne površine (Virtual Desktop).

Windows + Ctrl + Leva strelica / Desna strelica – Prebacivanje na prethodnu ili sledeću virtuelnu površinu, klikom na strelice, levo ili desno.

Windows + Q – Otvaranje Cortana -e spremne za glasovnu komandu.

Windows + S – Otvaranje Cortana -e spremne za komandu (unos) koja se izdaje preko tastature.

Windows + T – kretanje kroz ikonice u traci zadataka (taskbar). Pritiskom na Enter se startuje program.

Windows + bilo koji broj – Otvaranje programa koji je “zakačen” na traku zadataka (taskbar). Npr. Windows + 3 otvara program koji je treći po redu na traci zadataka.

Windows Key + Ctrl + Shift + bilo koji broj – Otvaranje programa koji je “zakačen” na traku zadataka (taskbar), ali u administratorskom modu.

Ctrl + Shift + Esc – Otvara Windows 10 Task Manager.

Windows + U – Otvara Ease of Access Center u Windows -u 10.

Windows + G – Otvara Game DVR recorder (ako grafička kartica podržava).

Windows + Alt + G – startuje snimanje Game DVR recorder -om u aktivnom prozoru.

Windows + Alt + R – prekida snimanje the Game DVR recorder -om.

Windows + P – podešavanje načina prikaza kada je povezan i drugi ekran.

Ctrl + T – otvara novi jezičak u pretraživaču (Edge, Chrome, Mozilla Firefox i dr.).

Ctrl + D – Bookmark web strane (Edge, Chrome, Mozilla Firefox i dr.).

Ctrl + L – Označavanje trenutne adrese u pretraživaču (kada želimo da kopiramo trenutnu ili da ukucamo novu).

Ctrl + Enter – dodaje .com na kraju web adrese. Npr. otkucate djuture pa kliknete Ctrl + Enter i dobijete djuture.com.

Windows + S – otvara pretragu.

Windows + Pause – otvara System Properties prozor.

Prečice na tastaturi za Windows 10 koje smo opisali u ovom tekstu smatramo za najkorisnije i nadamo se da će vam neke od njih olakšati i ubrzati rad na računaru.