Najbolji besplatni programi za skidanje. Najnovije aplikacije za Windows 10. Najpopularniji kompjuterski softver za download, tutorijali, saveti i trikovi.
 
Open Libre Office

Open Libre Office

Open Libre Office – paket programa za tekst, tabele, prezentacije i baze podataka

Libre Office je besplatan softverski paket otvorenog koda (Open source) za Windows, Macintosh i GNU/Linux Operativne sisteme. Služi za rad sa kancelarijskim dokumentima i podacima. Stiže sa šest odličnih programa sa puno mogućnosti za obradu teksta, za tabele, prezentacije, dijagrame, šeme i crteže kao i baze podataka. Programi u okviru paketa su: Writer, Calc, Impress, Draw, Base i Math. Libre ofis je nastao na temelju OpenOffice paketa. Podržano je  preko stotinu svetskih jezika i ima veoma malu hardversku zahtevnost.

Libre office - Writer, Calc, Impress, Draw, Math i Base Writer

Calc  Impress

Libre Office Writer je program koji služi za obradu teksta, sa puno opcija i mogućnosti za kompletno stono izdavaštvo. Sa njim možete napisati (otkucati) izveštaje, knjige, biltene, Diplomski rad, brošure, Seminarski rad i druge različite dokumente. U sam dokumenat mogu se ubacivati tabele, fotografije, grafika i dr. U Writer -u dokumente možete snimati u formatima .docx iz Microsoft Office-a 2007/2010/2013, kao i .doc iz ranijih verzija, mogu se snimiti i u međunarodno standardizovanom otvorenom dokument formatu .odt (ISO/IEC 26300:2006), može se eksportovati u PDF format ili u formatu drugih paketa za obradu teksta. Inače dosta je sličan MS Word -u 2003, tako da onaj koji je radio u njemu vrlo brzo će se naviknuti na Writer.

Libre Writer

Libre Office Calc služi za izradu tabelarnih proračuna. Mogu se obrađivati matematički, statistički i finansijski proračuni, a sam Calc sadrži preko 300 funkcija u sebi. Mogu se generisati 2D i 3D grafikoni koji se dalje mogu eksportovati i integrisati u druge dokumente koje kreiramo u LibreOffice -u. Gotove šablone (template) možete skinuti sa templates-libreoffice sajta i odmah krenuti u izradu proračuna. Calc snima tabele u OpenDocument Format -u .ods. Kompatibilan je i sa radnim sveskama novijih Microsoft Excel -a, .xlsx,  kao i starijih .xls, a možete eksportovati fajl i u PDF.

Libre Calc

Libre Office Impress je izuzetan alat za kreiranje efektnih multimedijalnih prezentacija. Pravljenje i uređivanje prezentacija je fleksibilno, zahvaljujući različitim režimima rada: Normal za generalno uređenje, prikazuje slajd po slajd koji se može uređivati, Outline pregledno prikazuje tekst u obliku strukture za svaki slajd i može se urediti jednostavno, Notes prikazuje prostor u koji se mogu upisati beleške vezane za prezentaciju, a koje mogu poslužiti kao podsećanje i pomoć prilikom izlaganja, Handout služi za podešavanje pregleda za štampani materijal (štampanje letaka), Slide Sorter – ovde se mogu rasporediti slajdovi metodom drag and drop. U prezentaciju se, pored teksta, mogu ubaciti Video klipovi, audio zapisi, fotografije, slike, skice, grafikoni i dr. Tekst se može dodatno poboljšati specijalnim tekstualnim  efektima. Može se podesiti veliki broj prelaznih efekata između slajdova. Postoji još puno toga a granica je samo vaša mašta. Impress snima prezentaciju u velikom broju  formata, kao što su: Macromedia Flash .swf, ODF presentation .odp, .pps, .ppt i još puno grafičkih formata. Kompatibilan je sa Microsoft PowerPoint -om, kako sa novim verzijama tako i sa starim.

Libre Impress

Libre Office Draw služi za crtanje šema i vektorske grafike koje možete iskoristiti u bilo kojem programu iz paketa LibreOffice. U njemu možete nacrtati skoro sve, od najjednostavnijih skica i ilustracija, preko složenih dijagrama do pravih umetničkih dela. U Draw -u se može importovati veliki broj grafičkih fajlova, a može se eksportovati u preko dvadeset formata kao i u PDF.

Libre Draw

Libre Office Base se koristi za rad sa bazama podataka i za upravljanje njima. Ima vrlo jednostavan interfejs. Mogu se kreirati razni obrasci, tabele, izveštaji, upiti za koje je potrebna baza podataka. Može da se koristi MySQL/MariaDB, Adabas D, PostgreSQL, dBASE, Microsoft Office Access, Oracle, ili bilo koja ODBC ili JDBC kompatibilna baza podataka, a pruža i podršku za ANSI-92 SQL. Sve u svemu jednostavno i lako za upotrebu i kreiranje “malih” baza podataka.

Libre Base

Libre Office Math je alatka za kreiranje matematičkih formula i jednačina, kao što je Equation Editor u Ms Office -u. Koristi se za umetanje savršeno formatiranih složenih matematičkih simbola i karaktera koji nisu dostupni u fontovima. Math može da funkcioniše kao samostalna alatka, a može se pozivati i direktno iz drugih libre ofis aplikacija Writer, Calc, Impress i Draw.

Libre Math

Minimalni hardverski zahtevi za instalaciju LibreOffice -a su:

Windows

 • Microsoft Windows XP SP2, Vista, Windows 7 ili Windows 8
 • Pentium III, Athlon ili jači procesor
 • 256 MB RAM (512 MB RAM preporučeno)
 • Najmanje 1.5 GB prostora na hard disk -u
 • najmanje 1024×768 rezolucija ili veća, sa najmanje 256 boja.

Apple – Mac OS X

 • Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ili noviji
 • Intel procesor
 • 512 MB RAM memorije
 • Najmanje 800 MB prostora na hard disk -u
 • najmanje 1024×768 piksela rezolucija sa najmanje 256 boja ili veća

GNU/Linux

Libre Office na linuksu je najbolje instalirati preko instalacionih metoda preporučenih za svaku distribuciju pojedinačno
 • Linux kernel verzija 2.6.18 ili novija
 • glibc2 verzija 2.5 ili novija
 • gtk version 2.10.4 ili novija
 • Pentium III, Athlon ili noviji
 • 256Mb RAM (512Mb RAM preporučeno)
 • Najmanje 1.55GB praznog prostora na hard disk -u
 • X Server sa 1024×768 pixela rezolucijom, sa najmanje 256 boja ili većom
 • Gnome 2.16 ili noviji, kao i drugi kompatibilni GUI kao što je KDE

Za određene funkcije programa Base potrebno je instalirati i Javu.

Postoji puno ekstenzija i dodataka za Libre Office kao što je OOOTranslit (ООоТранслит) koji služi za preslovljavanje teksta, latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu.

LibreOffice postoji i u portable varijanti.

Libreofis možete da besplatno preuzmete i legalno koristite na računarima, bez ograničenja.

Linkovi za free office download:

http://sr.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/