Open Libre Office

Open Libre Office – paket programa za tekst, tabele, prezentacije i baze podataka Libre Office je besplatan softverski paket otvorenog koda (Open source) za Windows, Macintosh i GNU/Linux Operativne sisteme. Služi za rad sa kancelarijskim dokumentima i podacima. Stiže sa šest odličnih programa sa puno mogućnosti za obradu teksta, za tabele, prezentacije, dijagrame, šeme i crteže kao i baze podataka. Programi u okviru paketa su: Writer, Calc, Impress, Draw, Base i Math. Libre ofis je nastao na temelju OpenOffice paketa. Podržano je  preko stotinu svetskih jezika i ima veoma malu hardversku zahtevnost.