Registry

Registry – osnovne informacije i optimizacija Registry je centralna baza Windowsa i sadrži vitalna podešavanja i podatke za celokupno funkcionisanje operativnog sistema, hardvera, softvera, korisničkog okruženja i dr. Registry baza je sastavni deo i 32-bitnih i 64-bitnih Windows operativnih sistema. Osnovni delovi (stabla) iz kojih se sastoji Registry baza su: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) je najvažniji deo koji sadrži informacije i podešavanja o hardverskim komponentama kompjutera i svim programima koji su instalirani na Windows operativnom sistemu. HKEY_USERS (HKU) je drugi po značaju i sadrži podatke za korisničke profile i njihova podešavanja. HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER i HKEY_CURRENT_CONFIG su samo prečice do bitnih …

Kako očistiti & ubrzati kompjuter

Kako očistiti & ubrzati kompjuter – redovno održavanje kompjutera Kako očistiti & ubrzati kompjuter? Pitanje koje se stalno ponavlja. Pa da krenemo… Svaki operativni sistem i programi u radu kreiraju tzv. keš direktorijume i datoteke, koji ostaju na hard disku i nepotrebno zauzimaju prostor. Keš fajlovi i direktrijumi nastaju prilikom instalacije i korišćenja programa, operativnih sistema-a i najviše surfovanjem internetom. Tu su dalje nepotrebni programi koje smo nekad instalirali a ne koristimo ih, razni virusi, malware itd. U toku dužeg vremenskog perioda mogu se toliko nagomilati da se njihova ukupna veličina meri u gigabajtima. Sve ovo može uticati na to da računar drastično …

Windows 10 System Restore

Windows 10 System Restore – najčešće korišćen alat Windows 10 System Restore je jedan od najkorisnijih i prvih alata koje ćete pokrenuti kad primetite neki problem u Windows -u. Tek ako sa njim ne uspete da “popravite” sistem preduzimaju se neki drugi koraci za “oporavak” istog ili reinstalacija operativnog sistema. System Restore je alat koji vam omogućava da vratite Windows u prethodno stanje, uključujući sistemske datoteke, instalirane programe, registri bazu, konfigurisane drajvere i sl. . To se zove tačka vraćanja (Restore Point).  Od Windows -a ME ova funkcija je uključena u svim narednim verzijama Prozora, ne računajući Windows Server. System Restore kreira tačku …