Registry

Registry – osnovne informacije i optimizacija Registry je centralna baza Windowsa i sadrži vitalna podešavanja i podatke za celokupno funkcionisanje operativnog sistema, hardvera, softvera, korisničkog okruženja i dr. Registry baza je sastavni deo i 32-bitnih i 64-bitnih Windows operativnih sistema. Osnovni delovi (stabla) iz kojih se sastoji Registry baza su: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) je najvažniji deo koji sadrži informacije i podešavanja o hardverskim komponentama kompjutera i svim programima koji su instalirani na Windows operativnom sistemu. HKEY_USERS (HKU) je drugi po značaju i sadrži podatke za korisničke profile i njihova podešavanja. HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER i HKEY_CURRENT_CONFIG su samo prečice do bitnih …