Prečice na tastaturi za Windows 10

Prečice na tastaturi za Windows 10 Prečice na tastaturi za Windows 10 su kombinacija dva ili više tastera kojim se izvršava komanda koja je tipična za klik mišem. Prečice na tastaturi vam štede vreme i trud kad koristite Windows 10 ili neki program. Najbolji efekti se postižu kada se desnom rukom radi mišem, a levom se koriste prečice (kod levorukih je sve obrnuto). Ima puno prečica na tastaturi za Windows 10 i nemoguće ih je sve opisati u jednom tekstu. Prikazaćemo one za koje smatramo da će vam biti najkorisnije u svakodnevnom radu.