Panda antivirus

Panda antivirus free – antivirus u oblaku Panda antivirus free je španski program za zaštitu i čišćenje kompjutera od virusa. Koristi veoma malo sistemskih resursa i vrlo je jednostavan za korišćenje. Trik je u tome što se sve operacije odvijaju u oblaku (tzv. cloud computing). I sve baze virusa su u “oblaku” i nije potrebno nikakvo ažuriranje istih. Ukoliko niste povezani na internet ne umanjuje se zaštita i funkcionalnost jer Panda ima lokalni keš koji se koristi tom prilikom. Tokom instaliranja Panda free antivirusa biće vam ponuđene tri opcije. Prvu “Install Panda Safe Web with protection against malicious websites”, koja ima funkciju obaveštavanja …