Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima

Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima Dešava se da korisnik zaboravi šifru (setup password) na Dell Optiplex računaru (u ovom slučaju optiplex 170L). Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima treba uraditi na sledeći način: Isključiti računar i izvući naponski kabl. Otvorite kućište i nađite džamper za resetovanje (“setup reset jumper” CLR-PSSWRD MMODE).