Najbolji besplatni programi za skidanje. Najnovije aplikacije za Windows 10. Najpopularniji kompjuterski softver za download, tutorijali, saveti i trikovi.
 
Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima

Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima

Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima

Dešava se da korisnik zaboravi šifru (setup password) na Dell Optiplex računaru (u ovom slučaju optiplex 170L). Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima treba uraditi na sledeći način:

Isključiti računar i izvući naponski kabl.

Otvorite kućište i nađite džamper za resetovanje (“setup reset jumper” CLR-PSSWRD MMODE).
Džamper clear cmos 1-2 i 2-3

Jumper normalno stoji u položaju 1-2.  Prebacite džamper u položaj 2-3.

Uključite naponski kabl i startujte računar. Odmah pritisnite taster F2 za ulazak u BIOS podešavanja.

Resetovanje BIOS šifre na Dell Optiplex računarima - BIOS System Security

Pod opcijom Security settings, isključite (clear/disable) setup password.
Disable Clear Setup Password

Pritisnite ESC za izlaz i snimite podešavanja.

Kada je snimljena promena i računar se resetuje isključite isti, ponovo izvučite naponski kabl iz konektora na kućištu.

Vratite džamper ponovo u položaj 1-2.

Startujte računar postavite novu šifru ili koristite isti bez nje.