NFO

NFO – otvaranje .nfo datoteke U direktorijumu digitalnih sadržaja koji se svakodnevno skidaju sa interneta skoro uvek se nalazi datoteka sa ekstenzijom .nfo. U ovim fajlovima se nalaze opisi, informacije ili uputstvo za korišćenje, kao na primer informacije o naslovima, o autorima, licenci za korišćenje, uputstvo za instalaciju nekog softvera i sl. Dvoklikom na fajl sa ovom ekstenzijom otvara se prozor System Information, što zbunjuje korisnike, pogotovu ako je naziv datoteke “uputstvo”, “readme” i sl. Većina ljudi je otkrila da se ovi fajlovi mogu otvoriti u Notepad-u, ali je često sve zbrkano. Da biste otvorili datoteke u punom obimu i lepoti najbolje je …