Windows Reliability Monitor

Windows Reliability Monitor – šematski prikaz problema u Windowsu 10 Windows Reliability Monitor је najbolji alat (program) koji će šematski prikazati probleme koji se pojavljuju i pomoći vam da ih rešite na Windows -u 10. Ovaj program prati ponašanje operativnog sistema i beleži istoriju promena. Neke od njih su: vreme kada se program blokira ili se sam isključi, kada se pojavi “Plavi ekran”, kada se instalira neki program, kada Windows instalira novu “zakrpu” (patch) ili nadogradnju (Updates), provera sistemskih grešaka, razna upozorenja, informacije o kritičnim događajima itd.