Najbolji besplatni programi za skidanje. Najnovije aplikacije za Windows 10. Najpopularniji kompjuterski softver za download, tutorijali, saveti i trikovi.
 
SSD-Z

SSD-Z

SSD-Z detaljne informacije o SSD

SSD-Z je besplatan program koji prikazuje detaljne podatke o vašem SSD -u, podatke o klasičnim hard diskovima i drugim uređajima za prenos podataka. Pored ovih uređaja program prepoznaje i optičke uređaje i prikazuje neke informacije o njima.
Kada se pokrene ssd-z otvoriće se prozor koji je po dizajnu veoma sličan sa prozorima dva poznata programa cpu z i gpu z.

U donjem delu programa preko padajućeg menija birate uređaj za koji hoćete da vidite detaljne informacije. Zelena boja označava SSD, narandžasta klasične hard diskove, ljubičasta NVMe SSD -ove (The Non-Volatile Memory Express), roze označava prenosne diskove i tirkizna je za optičke uređaje.

SSD-Z - Device

Program je podeljen na jezičke: Device, S.M.A.R.T., Partitions, Benchmark, Identify, Submit, About i Config.

U Device jezičku možete videti puno podataka kao što su : naziv i model uređaja, verzija firmvera (firmware), serijski broj uređaja, tehnologija izrade (npr. 25nm), model kontrolera, proizvođač i vrsta NAND čipova, podaci o interfejsu, brzina prenosa podataka, temperatura, kapacitet uređaja, veličina sektora i dr.

S.M.A.R.T. omogućava da se utvrde svi atributi i status diska, kao i da li disk ispravno radi.

Treći jezičak Partitions prikazuje sve particije na izabranom disku, uključujući i skrivene.

Benchmark služi za testiranje i proveru performansi uređaja.

Identify prikazuje puno dodatnih i veoma detaljnih informacija o uređaju.

Preko Submit jezička možete poslati informacije o vašem SSD disku programerima. Ovi podaci će im pomoći u unapređivanju budućih verzija ovog besplatnog programa.

About prikazuje detalje o verziji programa. Ukoliko vam se program dopada, možete i donirati autore ovog programa.

U jezičku Config možete podešavati razne opcije programa ssd z (Otvara se klikom na taster F2).

benchmark

Besplatan program SSD Z se ne mora instalirati, već se pokreće klikom na fajl SSD-Z.exe, pa se može startovati i sa USB fleške.

Može se koristiti na Windows -u XP, Windows -u Vista, Windows -u 7, Windows -u 8/8.1 i Windows -u 10, kako na 32-bitnim tako i na 64-bitnim verzijama ovih operativnih sistema.
Neke prečice na tastaturi za ovaj besplatan program:
Alt + Q => Isključivanje programa
1, 2, 3…  => odabir uređaja
Alt + Strelica Levo / Strelica Desno => prethodni / sledeći uređaj
Ctrl + 1, 2, 3… => Promena aktivnog jezička
Ctrl + PgUp / PgDn => Aktiviranje prethodne / sledeće kartice.
F2 => Otvara Config jezičak
F9 => Prikaz serijskog broja izabranog uređaja
Alt + 1, 2, 3, 4 => Uvećanje prozora programa, 100%, 150%, 250% i 300%.
Alt + Enter => Maksimizovanje i minimizovanje prozora

Adresa za skidanje programa:
Preuzmite SSD Z na svoj kompjuter